100_5009 (Large).JPG
Bystřicka, okres Vsetín.

Bystřička, okres Vsetín

Město Vsetín se nachází ve Zlínském kraji na severovýchově Moravě na řece Vsetínská Bečva.

První zmínky o Vsetínu pocházejí z let 1297 až 1308 a popisují městečko Setteinz v údolí řeky Bečvy, s mlýnem a kostelem. 

Z významných památek se zde nacházejí:

Zámek
Římsko-katolický kostel Nanebevzetí P. Marie
Maštaliska - tzv. bývalý Panský dům z roku 1710
Stará radnice (1720-1721)
Nová radnice
Barokní kamenná socha Neposkvrněného početí P. Marie na Horním náměstí
Evangelický kostel Dolního sboru
Evangelický kostel Horního sboru

Kamenný kříž z r. 1775 na Dolním náměstí

Znak  Vsetína
Znak Vsetína
Prapor Vsetína
Prapor Vsetína
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
KULTURA


Město Vsetín nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům bohaté kulturní vyžití. Ať už v oblasti výtvarného, divadelního, hudebního či valašského lidového umění.

Působí zde dva velké folklorní soubory Vsacan a Jasénka, řada pěveckých sborů, několik ochotnických divadelních spolků působících v Lidovém domě či loutkové divadélko Kohútek, které našlo své zázemí ve vsetínském domě kultury. Kromě neziskových organizací se však o bohatý kulturní program stará také městský úřad. Ten pořádá nejen výstavy regionálních i světoznámých výtvarníků v Galerii Stará radnice a výstavní síni úřadu, ale také mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, mezinárodní fotografickou soutěž Interfotoklub Vsetín, oblíbený Vsetínský jazzový festival Josefa Audese nebo kulturně společenskou akci s názvem Valašské záření.

Na své si ve Vsetíně přijdou i mladí lidé. A to díky klubům a místním kapelám. Na Vsetíně žijí a často koncertují také nositelé ceny Akademie populární hudby - členové dua Žamboši. O komerční kulturu se na Vsetíně stará městská společnost Dům kultury Vsetín s.r.o.

Folklórní soubor Vsacan - podrobnějsí informace o tomto souboru naleznete na následujících webových stránkách.

Vsacan
Vsacan
Vsacan
Vsacan
Vsacan
Vsacan
Folklórní soubor Jasénka - podrobnější informace o tomto souboru naleznete na těchto webových stránkách.
Jasénka
Jasénka
Jasénka
Jasénka
Galerie Staré radnice

Prestižní galerie a zasedací síň pro slavnostní příležitosti vznikla na konci 90. let minulého století v historickém objektu tzv. Staré radnice, která se nachází na Horním náměstí ve Vsetíně. Budova byla postavena ve 20. letech 18. století na místě původní dřevěné radnice, která roku 1708 vyhořela a s ní i všechny městské listiny.

Podrobnější informaci a galerii naleznete na následujícím odkazu:

Vsetínský jazzový festival Josefa Audese

Historie Vsetínského jazzového festivalu Josefa Audese se začala psát v roce 1993 a za tu dobu se festival stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí města. Každoročně probíhá v měsíci září a při ní se posluchačům představují špičkové jazzové kapely nejen z České republiky a Slovenska. Na zdejších pódiích se už vystřídala i řada renomovaných jazzmanů z celé Evropy a dokonce i Spojených států.

Další informace a program tohoto jazzového festivalu najdete na následujících stránkách:

Valašské záření 

Každoročně od roku 1999 patří na Vsetíně druhý víkend v září velké kulturně společenské akci nazvané Valašské záření. Ta nabízí veřejnosti tři dny plné koncertů, soutěží, divadla a zábavy, jimiž ožívá celé centrum. Na všech pódiích se cvičí, zpívá i hraje a kromě známých umělců se divákům představují i taneční, pěvecké či kulturní soubory a sportovní kluby nejen ze Vsetína., ale i z partnerských měst. V Panské zahradě se zase dobře baví děti a mládež, pro které připravuje zajímavý program středisko volného času Alcedo. 

Nedílnou součástí programu je i večerní představení nebo show u rybníčku spojená s ohňostrojem a divadelní ztvárnění jedné z historických událostí vážících se ke Vsetínu.

Další informace o Valašském záření najdete na následujícím odkazu:

Bohatý program Záření doprovází tradiční jarmark lidových výrobců a řemesel, soutěžní přehlídka regionálních seskupení Valašské žlůvení nebo soutěž družstev ve valašských disciplínách Valachiáda.

Valašské záření
Valašské záření
SPORT A TURISTIKA

Vsetín se pyšní dlouholetou sportovní tradicí. Řadí se k městům, kterým patří přídomek MĚSTO SPORTU nejen pro aktuální Koncepci rozvoje sportu ve Vsetíně, ale především díky faktu, že se k pravidlené sportovní činnosti hlásí téměř polovina dospělého obyvatelstva města. Město je součástí Národní sítě zdravých měst a patří k nejaktivnějším. Budují se nová moderní dětská hřiště, udržují cyklostezky, přímo ve městě začínají zajímavé turistické trasy i naučné stezky.

Turistika a cykloturistika ve Vsetíně 

Území Vsetína a jeho okresu je vyhledávanou rekreační a turistickou oblastí. Jsou zde bohaté možnosti pěší i cykloturistiky. V zimních měsících pak můžete poznávat krásy zasněžené valašské krajiny jak z běžek na upravených hřebenových trasách, tak při sjezdovém lyžování v mnoha střediscích.

V následujícím odkazu najdeme mapu cyklotras a naučných stezek v okolí Vsetína:

Pěší turistika

Vsetín a jeho okolí má ideální podmínky pro pěší turistiku, k čemuž přispívá hustá síť turisticky značených tras i komunikační dostupnost.

Turisticky atraktivní výletní trasy 

1) Vsetínské vrchy
2) Hostýnské vrchy

3) Vizovické vrchy

V následujícím odkazu naleznete podrobnější popis k jednotlivým turistickým trasám:

Pěší turistika Vsetín.jpeg
Cykloturistika

Cyklostezka Bečva

Cyklostezka, která střídá pravý a levý břeh řeky Bečvy, je páteřní trasou Horního Vsacka. Vede postupně všemi obcemi v údolí a nabízí pohodovou vyjížďku pro rodiče s dětmi. Na trase je nespočet občerstvovacích bodů, možností k návštěvě kulturních památek, míst k odpočinku či ke koupání nebo možností využití dalších sportovních aktivit. Zpevněný povrch je v tuto chvíli dokončen v úsecích:
Velké Karlovice - úsek horský hotel Horal - Ski areál Razula (asfalt) a úsek obecní úřad - Pepi Centrum (zámková dlažba) - celkem 2,5 km 
 Hovězí (aslfalt) - 2,5 km 
 Vsetín (asfalt, zámková dlažba) - 9 km (poslední úsek dokončen v r. 2006) 
Ostatní úseky v délce přibližně 40 kilometrů jsou v přípravě, koncem roku 2007 by měla být dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. Do budoucna by se Cyklostezka Bečva měla stát součástí společné sítě cyklostezek mezi Krakowem a Vídní.

Vsetínské okruhy

V okolí Vsetína se nachází pět značených okruhů pro horská kola. V loňském roce bylo dokončeno přeznačení těchto okruhů.

Červená trasa (6117)

Vsetín - Chléviska - Sirákov - Vartovna - Prlov - Bařinka - Lidečko - Pulčín - Zděchov - Halenkov - Svrčín - Vsetín

Jasenice - Vsetín. 
Délka trasy: 78km

Modrá trasa (6121)

Vsetín - Semetín - Chléviska - Janišovský vrch - Rokytnice - Vsetín. 
Délka trasy: 24 km

Žlutá trasa (6120) - přeznačená na bílou

Vsetín Ohrada - Lysný - U Krošenků - Svrčín - Lušovka - Ptáčnice - Cáb -Dušná - Vsetín Sychrov. 

Délka trasy: 33 km

Fialová trasa (6118) - přeznačená na bílou

Vsetín - Janišovský vrch-Semetín - Osičí - Hošťálková - Lázy -Jablůnka - Vesník - Horní Jasenka - Vsetín.

Délka trasy: 52 km

Zelená trasa (6119)

Vsetín Sychrov - U Kovářů - Dušná - Cáb - Santov - Bystřička - Růžďka - Uhlisko - Vesník - Horní Jasenka - Vsetín. 

Délka trasy: 37 km

Cykloturistika.gif.png
Cykloturistika 2.jpeg
Cykloturistika 1.jpg
Běžecké a sjezdové lyžování 
Pro Valašsko jsou typické hory a s nimi souvisí také lyžování. Ve Vsetíně si můžete dobře zalyžovat v oblíbeném areálu Horní Jasenka. Najdete zde jak mírné sjezdové tratě pro děti, tak i středně těžké tratě a snowpark. Velmi vyhledávanou aktivitou je také noční lyžování. Na území města se nachází ještě jedna nenáročná sjezdovka pro rodiny s dětmi a to u horské chaty na Vsackém Cábu. Městem také prochází několik běžeckých tratí. Kromě toho je Vsetín výchozím bodem pro zajímavé běžecké trasy různých délek a náročností směřujících na Javorníky nebo Vsetínské vrchy. 

Běžecké tratě ve Vsetíně:
Vsetín - Vsetín Luh - areál Zborjovky a zpět
Délka trasy: 5 km

Vsetín, Ohrada - stadion okolo Bečvy - Ústí - Janová a zpět

Délka trasy: 9 km


Vsetín, hvězdárna - Jasenka - Putýrka - Vsacký Cáb a zpět
Délka trasy: 20 km

Vsetín Amerika od sochy Svobody - Žamboška - Nivy - Chléviska - Sedlo - Hranica - Sirákov Vartovna - Nezdoby - Bečevná Vsetín
Délka trasy: 30 km

Vsetín, Lázky (lávka přes Bečvu) - Vsetín, Semetín (most do Semetína) a zpět
Délka trasy: 3 km
Běžecké trasy
Běžecké trasy
Lyžování.jpeg
Lyžování.jpg
Nauční stezka okolím Vsetína 
Naučná stezka začíná na nábřeží Bečvy nedaleko Městských lázní. Kolem vsetínského zámku stoupá k Přírodní památce Vršky - Díly nad sídlištěm Sychrov. Hlavním důvodem pro vybudování naučné stezky bylo přiblížit zájemcům unikátní terasovitě členěný svah Vršky - Díly. Jedná se o ukázku obdělávání půdy v těžko přístupném terénu, kdy museli drobní zemědělci k zajištění obživy využívat každý kousek země. Proto vytvářeli terásky, které se každoroční orbou zvětšovaly. Později políčka zarůstala křovinami a stromy, ale dodnes tu zůstal krajinný ráz částečně zachován. Na území přírodní památky žije řada zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů, rostou tu orchideje a teplomilné či suchomilné rostliny.

Z Vršků stezka pokračuje po modré turistické značce typickou valašskou krajinou mezi loukami a lesy nad údolím potoka Jasénky. Dochovaly se zde pasekářské usedlosti, na některých se dosud hospodaří. Cestou uvidíme řadu mohutných stromů, některé lípy nebo buky mají obvod kmene téměř 4 metry. Na zpáteční cestě projdeme kolem samoty U Kovářů a sestoupíme do údolí Velký Skalník. Po levé straně uvidíme nejvyšší skalní útvar ve Vsetínských vrších - 38 metrů vysokou Valovu skálu. Také v jejím okolí se nacházejí biologicky cenné porosty. Stezka končí v Jasenicích u zastávky MHD.
Plánek naučné stezky okolím Vsetína
Plánek naučné stezky okolím Vsetína
Naučná stezka 1.jpg
Naučná stezka 2.jpg
Naučná stezka 3.jpg
Naučná stezka Semetínské rybníky   
Tato stezka vede kolem čtyř rybníčků u campingu Semetín poblíž Vsetína. Při krátké procházce mezi rybníčky se můžete zastavit u dvou informačních tabulí s údaji o jejich historii a o Semetíně. 

Semetínské rybníky jsou spojeny s průmyslovým rozvojem Vsetína - byly vybudovány pro firmu Thonet a sloužily k namáčení dřeva na výrobu ohýbaného nábytku, později je využíval pivovar jako "výrobnu" ledu pro chlazení piva ve sklepích. Dnes jsou součástí připravovaného chráněného území, žije v nich řada vzácných obojživelníků.

Počet zastavení: 2

Délka: 0,5 km
Naučná stezka Semetín.jpeg
DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OKOLÍ VSETÍNA
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "7523"

Když trávíte dovolenou v ČR, kde nejraději?

V kempu u vody? (5 | 9%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one