100_5009 (Large).JPG
Bystřicka, okres Vsetín.

Bystřička, okres Vsetín

Obec Valašská Bystřice má 2.250 obyvatel a v okrese Vsetín. Leží uprostřed Vsetínských vrchů v povodí říčky Bystřice, která napájí známou přehradu Bystřička. Území obce je velmi členité a hornaté, střed obce leží v nadmořské výšce 460 m, nejvyšším bodem je vrchol Tanečnice ve výšce 912 m nad mořem. Území obce je ze dvou třetin pokryto lesy a celé patří do Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Podrobnější informace o obci naleznete na následujícím odkazu:

Valašská Bystřice - mapa.jpg
Znak Valašská Bystřice.png
Vlajka Valašké Bystřice.png
TURISTIKA 
Valašská Bystřice představuje ideální výchozí místo pro letní i zimní turistiku. Ve zdejších lesích a polích, kopcích a ráztokách jsou kilometry značených i neznačených turistických cest. Některé z nich používali před dvěma a více sty lety i strážci zdejší oblasti - portáši, kteří měli v obci své velitelství. 

Po zdejší krajině vedou kilometry a kilometry klidných asfaltových cest, ale i obyčejných chodníků pro cykloturistiku - pro zdatné i méně zdatné sportovce. Je možno se i napojit na náročné cykloturistické trasy. 

Zdejší lesy jsou také vyhledávaným houbařským rájem. V příznivém roce trvá houbařská sezona i několik měsíců. 

Na pasekách můžete po celé léto sbírat lesní plody - borůvky, maliny, ostružiny. Nebo můžete relaxovat pouze procházkami a pozorováním krajiny s ovečkami,koňmi, nebo kravami. 

Obec leží v údolí, obklopená věncem hor. Na jejich hřebenech se nacházejí desítky kilometrů upravovaných běžkařských stop. V některých ubytovacích zařízeních můžete zapínat běžky prakticky okamžitě, jak vyjdete ze dveří. 
TURISTICKÉ TRASY

Výchozí místo střed obce - kostel ( doprava směr Bystřička, doleva směr Horní konec - konečná zastávka).

KOPEC BŮŘOV 660 m.n.m. - cca 2 km  

výstup po červeném značením od obchodu Jednota směrem nahoru. Za horní stanicí lyžařského vleku rozcestí, kde se odbočí doprava. 

Búřov je vyhlídková hora, kde se nachází horská chata Búřov, zvonička, a rozhledna.

VRCHOL HUMENEC 732 m.n.m. - cca 3 km  

od kostela doleva (směr Horní konec) po hlavní cestě směrem k výrobnímu družstvu Portáš. U prvního domu za mostem odbočit doprava. Výstup vozovou cestou až na vrchol Humenec. Je zde velmi pěkný rozhled.

HÁŽOVICKÉ DÍLY 700 m.n.m - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - cca 8 km 

Od hospody U Pernických výstup po červené značce k rozcestí pod Hážovickými Díly. Od kapličky pokračování po červené značce přes údolí Žáry, kolem Rysové hory do Rožnova p. Radh.

Na Hážovických Dílech se nachází hospoda a kaplička. 

SANTOV cca 7 km 

Od kostela směr na Bystřičku. U zastávky Hajdůšky odbočit doleva a po zelené značce až na Santov.

Santov je osada, součást Malé Bystřice. Nachází se zde dřevěná kaple, zvonice, památník sovětským partyzánům. 

TANEČNICE 912 m.n.m. - cca 9 km 
I. trasa: nejvhodnější cesta je od hospody U Pernických po červené značce směrem na Hážovické díly ( zde jsou pěkné výhledy ). Pokračovat po modré značce kolem Mísné - Heralky až na rozcestí pod Tanečnicí.  
II. trasa: Druhá cesta k hoře Tanečnici vede směrem ke konečné zastávce na Horním konci. Od kostela doleva po hlavní cestě. Od konečné zastávky Kelnar pořád rovně až na konec Hřivové, odtud pak výstup přes pramen říčky Bystřice až na vrchol hory Tanečnice. 
Tanečnice je největší hora Valašské Bystřice a druhá nejvyšší hora Vsetínských hor. U křižovatky cest je památník členům odboje 2.světové války, kteří tímto místem procházeli. Vrchol hory je 50m nad turistickou cestou. 
VSACKÝ CÁB  842 m.n.m. - cca 6 km 
I. trasa vede po červené značce od obchodu Jednota. Za horní stanicí lyžařského vleku odbočit doleva a jít stále po červené zn. 
II. trasa s mírnějším stoupáním. Od kostela doleva po hlavní silnici směr Horní konec až k druhé provozovně výrobního družstva Portáš. Před ním odbočit doprava lesní asfaltovou cestou údolím Hlubokého potoka až k točně. Odtud doprava výstup vozovou cestou až na hřeben, kde navazuje červená tur. zn. Dále po ní přes Ptáčnici (830 m.n.m. ) až na tur. chatu Vsacký Cáb. 

Pod vrcholem je turistická chata z roku 1928. V blízkosti přírodní rezervace Kutaný (jedlo-bukový prales). Od chaty výhled na Javorníky.

VYCHÁZKOVÝ OKRUH cca 2,5 km 

Od kostela doleva. Za hospodou U Pernických odbočit doprava přes most a stoupáním vzhůru jít k lyžařskému areálu Búřov, pak dál kolem starých lyžařských můstků cestou vzhůru do lesa. Lesní cesta prudce odbočuje vlevo až k ohradě. U jejího vchodu prudce obočit doprava a stoupat kolem druhé ohrady. Tam podél lesa odbočit vlevo až dorazíte na vozovou cestu, která bude klesat dolů. Sestup po ní až k silnici. Po silnice jít vlevo až ke kostelu.

VYHLÍDKOVÝ OKRUH - HÁŽOVICKÉ DÍLY - KYČERY - cca 10 km 

Od hostince U Pernických výstup po červené značce až k rozcestníku u kapličky na Hážovických dílech. Dále po modré značce až k odbočce na Kyčery. Tam opustit modrou značku. Pokračovat po neznačené cestě širokou polní vozovkou přes Kyčery. Z kopce až na most na hlavní cestu. Odbočit doprava a po hlavní silnici až ke kostelu.

Na Kyčerách je krásná dřevěná zvonička postavena v roce 1997.

Další tipy na výlety - turistické trasy naleznete na webových stránkách Valašské Bystříce.
Vsacký Cáb.jpg
Humenec.jpg
Santov.jpg
CYKLISTIKA

Cyklotrasy 

Výchozí bod je kostel Nanebevzetí Panny Marie, směr doleva je na Bystřičku, směr doprava je na Horní konec. 
 
Valašská Bystřice - Hážovické díly - Kyčery - Valašská Bystřice - cca 10 km

Od kostela doprava cca 1,5 km k zastávce Na Říce, těsně před ní odbočit doleva na most a pokračovat k první křižovatce, kde se dáte doleva do kopce až na Hážovické Díly. Na Hážovických Dílech dále po modré značce až k odbočce na Kyčery. Tam opustit modrou značku. Pokračovat po neznačené cestě širokou polní vozovkou přes Kyčery. Z kopce až na most na hlavní cestu. Odbočit doprava a po hlavní silnici až ke kostelu. Na Hážovických Dílech se nachází kaplička a hospoda. Na Kyčerách je krásná dřevěná zvonička postavena v roce 1997. 


Valašská Bystřice - Hážovické díly - Tanečníce a zpět - cca 20 km

Od kostela doprava cca 1,5 km k zastávce Na Říce, těsně před ní odbočit doleva na most a pokračovat k první křižovatce, kde se dáte doleva do kopce až na Hážovické Díly. Na Hážovických Dílech dále po modré značce až na Tanečnici. Stejnou cestou zpět.  

Na Hážovických Dílech se nachází kaplička a hospoda.  

Tanečnice je nejvyšší hora Valašské Bystřice ( 912 m.n.m. ) a druhá nejvyšší hora ze Vsetínských hor. Na severní straně má ještě dva nižší vrcholy, takže se jí také říká Troják. Dříve býval vrchol holý a stávala na něm vysoká dřevěná rozhledna, jako geodetický bod. Díváme-li se na Tanečnici z dálky vidíme její zalesněný kuželovitý vrchol, který nám připomíná rozevláté sukně tanečnice. Odtud snad její název. U křižovatky cest památník členům odboje II. světové války, kteří tímto místem procházeli. Pod Tanečnicí pramení řeka Bystřice. Vrchol hory je 50 m nad turistickou cestou.

  

Valašská Bystřice - Ptáčnice - Vsacký Cáb - Dušná - Santov - Valašská Bystřice - cca 20 km

Od kostela doprava po hlavní silnici směr Horní konec až k druhé provozovně výrobního družstva Portáš. Před ním odbočit doprava lesní asfaltovou cestou údolím Hlubokého potoka až k točně. Odtud doprava výstup vozovou cestou až na hřeben, kde navazuje červená tur. zn. Dále po ní přes Ptáčnici (830 m.n.m. ) až na tur. chatu Vsacký Cáb.Pod vrcholem je turistická chata z roku 1928. V blízkosti přírodní rezervace Kutaný (jedlo-bukový prales). Od chaty výhled na Javorníky. Od chaty Cáb stále po červené zn. Na rozcestníku po neznačené cestě doprava na Malou Bystřici. Na Malé Bystřici odbočit opět doprava směr Santov. Ze Santova po zelené značce k zastávce. Na Hajduškách a od zastávky doprava až ke kostelu ve Valašské Bystřici.  


Na Santově se nachází dřevěná kaple, zvonice, památník sovětským partyzánům. 

 

Valašská Bystřice - Ptáčnice - Vsacký Cáb - Dušná - Bystřice - Velká Lhota - Videčské paseky - Valašská Bystřice - cca 25 km

Od kostela doprava po hlavní silnici směr Horní konec až k druhé provozovně výrobního družstva Portáš. Před ním odbočit doprava lesní asfaltovou cestou údolím Hlubokého potoka až k točně. Odtud doprava výstup vozovou cestou až na hřeben, kde navazuje červená tur. zn. Dále po ní přes Ptáčnici (830 m.n.m. ) až na tur. chatu Vsacký Cáb.  


Pod vrcholem je turistická chata z roku 1928. V blízkosti přírodní rezervace Kutaný (jedlo-bukový prales). Od chaty výhled na Javorníky. Dále lesní silnicí po červené zn. na Dušnou, odtud vede naučná stezka po modré značce. První naučná tabule ( Svantovít ) - odbočka doprava k Svantovítovým skalám. Druhá naučná tabule ( hrad Klenov ), možnost odbočit doleva, cesta vede kolem skály, na které stál hrad Klenov. Poslední stanice hotel Klenov a přehrada Bystřička. 

Z přehrady Bystřička se napojíte na zelenou zn. směr Velká Lhota, kde se nachází dřevěný kostel / u něj 2 naučné tabule /.50 m je fara, kde působil 20 let evangelický farář Jan Karafiát / opět naučná tabule /. Podle možností prohlídka kostela. Od kostela se dáte doprava, kde pojedete kousek po neznačené cestě, poté se napojíte na modrou zn., po které pojedete až Na Spinu k rozcestníku, kde se nachází kaplička. Od kapličky pojedete dolů po zelené zn. k zastávce U Petruželů, kde se dáte doleva směr kostel.
Velká Lhota.jpeg
Velká Lohota.jpg
Velká Lhota 1.jpg
SKITURISTIKA

Běžecké trasy

Všechny trasy mají začátek na výstupní stanici lyžařského vleku Ski areálu Búřov

Trasa 1 - 10 km

Výstupní stanice lyžařského vleku - Chata Búřov - Ptáčnice - Chata Cáb a zpět trasa vede po červené turistické značce.  


Trasa 2 - 18 km (pokračování trasy 1) 

Chata Cáb - Ptáčnice - Lušová - Šerhovně - Tanečnice rozc. a zpět po upravené stopě jenž vede po červené turistické značce.  


Trasa 3 - 10 km (možnost pokračování trasy 2) 

Tanečnice rozc. - Soláň 

Ze Soláně je možno pokračovat upravenou značenou stopou dál na Bumbálku trasa vede po červené turistické značce. 


Trasa 4 - 14 km (pokračování trasy 2) 

Tanečnice - Mísná - Červený kříž - Díly a zpět  

Tato trasy vede po modré turistické značce. Od hospody Na Dílech je možno sjet zpět do Ski areálu Búřov. Vzdálenost mezi areálem a Díly je cca 3 km po červené turistické značce. 


Valaské - Bystřické kolečko - 24 km

Valašsko - Bystřické kolečko je jednosměrná trasa stávající se z propojení tras 1, 2, 4.

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "7523"

Když trávíte dovolenou v ČR, kde nejraději?

V kempu u vody? (5 | 9%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one